Política de Privacitat i Cookies

Política de Privacitat

Dunja Jane Adcock Howse, com a Titular de BICICLETES ULLDECONA, informa sobre la seva política de privacitat respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que es poden recopilar per la navegació o contractació de serveis a través de la pàgina web www.bicicletesulldecona.com

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 3/2018, el 5 de desembre, de Protecció de dades personals i de garantia de drets digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
L’ús del lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, així com les condicions incloses a l’avís legal.Identitat del responsable
• Titular: Dunja Jane Adcock Howse
• NIF / CIF: NIF 47481227-G
• Domicili: Carrer Pietat, 42 Ulldecona, 43550, Tarragona.
• Correu electrònic: bicicletes@bicicletesulldecona.com
• Pàgina web: www.bicicletesulldecona.com

Cookies

Política de Cookies
En aquest web s’utilitzen cookies de tercers i pròpies per aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació, puguis compartir contingut en xarxes socials i perquè puguem obtenir estadístiques dels usuaris.

Pots evitar la descàrrega de cookies mitjançant la configuració del teu navegador, evitant que les cookies s’emmagatzemin al dispositiu.

Com a propietari d’aquest lloc web, et comunico que no utilitzem cap informació personal procedent de cookies, tan sols vam realitzar estadístiques generals de visites que no suposen cap informació personal.

És molt important que llegeixis la present política de cookies i entenguis que, si continues navegant, considerarem que acceptes el seu ús.

Segons els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs donant el teu consentiment per a l’ocupació dels referits mecanismes.

La Entitat Responsable

Contacte

Si voleu posar-vos en contacte amb natros ompliu este formulari.
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
En Enpañol

Política de Privacidad

Dunja Jane Adcock Howse, como Titular de BICICLETES ULLDECONA te informa sobre su Política de Privacidad respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través del sitio Web www.bicicletesulldecona.com

En este sentido, el Titular garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales (LOPD GDD). Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).

El uso de sitio Web implica la aceptación de esta Política de Privacidad, así como las condiciones incluidas en el Aviso Legal.

Identidad del responsable

Cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para garantizar que tenga una mejor experiencia de navegación, pueda compartir contenido en redes sociales y para que podamos obtener estadísticas de los usuarios.


Puede evitar la descarga de cookies configurando su navegador, evitando que las cookies se almacenen en su dispositivo.
Como propietario de este sitio web, le informo que no utilizamos ninguna información personal de las cookies, solo hacemos estadísticas generales de las visitas que no incluyen información personal.


Es muy importante que lea esta política de cookies y comprenda que, si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso.


De acuerdo con los términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, si continúa navegando, dará su consentimiento para el uso de los mecanismos antes mencionados.


La entidad responsable

In English

LEGAL NOTICE regarding PRIVACY POLICY

Dunja Jane Adcock Howse as Proprietor of BICICLETES ULLDECONA hereby states the Privacy Policy adopted by this business regarding the treatment and protection of personal data of users and customers that may be collected by browsing or contracting services through this website www.bicicletesulldecona.com

Accordingly, the Proprietor guarantees compliance with current regulations applying to protection of personal data, stipulated in the Organic Law 3/2018, of December 5, Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights (LOPD GDD), as well as compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the April 27, 2016 Council for the protection of personal data (RGPD).

The use of this website implies acceptance of aforementioned Privacy Policy as well as the conditions included in the Legal Notice.

Identity of the Person Responsible

CooKies Policy


This website uses third-party and own cookies to ensure that you have a better browsing experience, can share content on social networks and so that we can obtain user statistics.

You can prevent the download of cookies by configuring your browser, preventing cookies from being stored on your device.

As the owner of this website, I inform you that we do not use any personal information from cookies, we only make general statistics of visits that do not involve any personal information.

It is very important that you read this cookie policy and understand that, if you continue browsing, we will consider that you accept its use.

According to the terms included in article 22.2 of Law 34/2002 on Information Society Services and Electronic Commerce, if you continue browsing, you will be giving your consent for the use of the aforementioned mechanisms.

The Responsible Entity

For attention in English: +34 633 694 417

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les cookies. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca